iKon arbejder med omtanke for miljøet

VORES ARBEJDE MED
FN's 17 VERDENSMÅL

Vores tanker omkring verdensmålene

Hos iKon fokuserer vi på at frembringe vores omtanke for miljøet. Vi arbejder med leverandører der er ligesindet i hverdagen, fordi vi tænker på miljøet, og en renere fremtid for vores efterkommere. Vi mener, at hvis vi kan hjælpe bare en smugle, vil vores indsats smitte af på andre, så vi sammen kan skabe en bedre verden for altid.

Vores arbejde med at implementere FN’s 17 Verdensmål har bragt os vidt omkring og givet os en indsigt i, hvordan vores nærmeste konkolleger også er i gang med denne rejse.

Gennem vores arbejde med det bevidste valg, har vi skabt et bredt sortiment inden for produkter med omtanke for miljøet. Vi har et vedholdende fokus på nye produkter og metoder, til at kunne mindsker aftrykket på kloden og som kan styrke kvaliteten, af vores produkt portefølje.

 

Hos iKon er vi fokuseret på at udvide vores sortiment indenfor produkter med omtanke for miljøet, som led i vores arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Når vi finder et produkt kigger vi på om det arbejder indenfor de tre vigtige områder:

  • Social bæredygtighed
  • Økonomisk bæredygtighed
  • Miljømæssig bæredygtighed

Gør de det, så er vi mere end klar til at gå videre med samarbejdet og kalde det for et produkt med omtanke for miljøet.

OMRÅDER VI ARBEJDER INDENFOR PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT:

Plads til personlig videreudvikling

Faglig uddannet personale

Inddrager praktikanter

Plads til personlig udvikling

OM MÅLET
Målet er at sikre, alle mennesker, uanset hvor de bor, har adgang til relevant, inkluderende og kvalitetsbevidst uddannelse. Det kan hjælpe dem med at udfolde deres fulde potentiale og skole dem i at håndtere, de komplekse udfordringer verden står i, i dag.

VORES ARBEJDE
Hos iKon er vores medarbejdere fagligt uddannet. Vi lægger vægt på, at skabe muligheder og plads til videreudvikling f.eks. med kurser og certificeringer, da det er med til at løfte hele teamet omkring den enkelte. Vi invitere praktkanter ind i virksomheden og giver dem ansvar fra første dag. Vi tror på at med ansvar vokser vi personligt, såvel som fagligt.

Ligestilling

OM MÅLET
Målet er at fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder, så de kan deltage på lige vilkår i samfundet. Det er vigtigt at arbejde for ligestilling mellem kønnene i alle sektorer og på alle niveauer, herunder i uddannelsessystemet, på arbejdspladsen, i politisk arbejde og i hjemmet. Det er også vigtigt at involvere både mænd og kvinder i arbejdet for at opnå ligestilling mellem kønnene, da kampen ikke alene forbeholdt ét køn.

VORES ARBEJDE
Hos iKon giver vi kvinder og mænd de samme muligheder. Vi gør ikke forskel på personer, hverken gennem køn, alder, løn, politsk overbevisning eller socialbaggrund. Hos os vægter alles mening lige meget, og vi er gode til at se potentialet i mennesker.

Ligestilling mellem køn

Lige løn for kvalifikationer

Plads til forskellighed og særlige behov

Anstændige arbejdspladser

Samarbejde med praktikanter

Bidrager til økonomisk vækst

en ambitiøs arbejdsplads

OM MÅLET
Målet er at skabe anstændige arbejdspladser og økonomisk vækst, som kan hjælpe med at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling.

VORES ARBEJDE
Hos iKon er vi med til at skabe anstændige jobs for alle, og som er med til at sikre en økonomisk vækst i Danmark. Udover vores faste team, arbejder vi med mentorordninger med praktikanter og fleksjobbere, eller personer med et synligt/ikke synligt handicap. Vi giver dem muligheden for at prøve kræfter med deres færdigheder, på lige fod med deres kolleger. Måske er vores logo kantet, men vores arbejdsplads er hjerte formet.

MINDSKE SPILD, ØGET OMTANKE

OM MÅLET
Målet er at fremme en bæredygtig produktion og et ansvarligt forbrug, for at bidrage til bekæmpelsen af fattigdom og skabe bæredygtig udvikling, hos verdens fattige lande. Det er vigtigt at arbejde for et ansvarligt forbrug og bæredygtig produktion, som belaster miljøet mindst muligt. At skabe et miljø hvor arbejdsprocesserne har fokus på miljømæssige, så vel som økonomiske og sociale hensyn.

VORES ARBEJDE
Hos iKon vægter vi kvalitet over kvantitet, og arbejder løbende på optimering og udvikling, indenfor implementering af tiltag med omtanke for miljøet.

Vi genanvender emballagen vores varer ankommer i og bruger det til forsendelser af kundernes ordre. Vi genanvender alt pap, plastik og pakkeskum ved fragt. Vi køber ikke nyt emballage til forsendelse af pakker.

Vi affaldssorterer og sætter bioaffaldssortering højt på opgavelisten.

Inddrager bæredygtige løsninger

Kvalitet over kvantitet

Genanvendelse af emballage

Genanvendelse af emballage

Mindre forbrug og spild

De rigtige samarbejdspartnere

Affaldssortering

Group 11

klimabevidst

OM MÅLET
Målet er at tackle klimaforandringerne som de sker og beskytte os mod de negative konsekvenser, så vi kan bidrage til at opnå bæredygtig udvikling sideløbende. Det er vigtigt at handling nu, for at begrænse den globale udvikling og bremse de negative konsekvenser, en forandring har startet.

VORES ARBEJDE
Hos iKon går vi ind for genanvendelse af ressourcer og at optimere arbejdet, så vi sætter det mindst mulige aftryk på verden. Vi nedbringer vores affaldsproduktion, skaber nye samarbejdsaftaler med leverandørere som arbejder for en grønnere fremtid. Spørger ind til hvordan produktet er lavet og under hvilke forhold. Vi genanvender vores emballage, for at undgå at købe nyt hver gang. På den måde bidrager vi til mindre produktion, forbrug, og spild. 

For os er det vigtigt at sætte fokus på miljøet og vedvarende afsøgning, af samarbejdspartnere der hjælper dette formål.

EKSEMPLER PÅ IMPLEMENTERING AF PRODUKTER MED OMTANKE FOR MILJØET HOS IKON

Bliv klogere på FN's 17 Verdensmål

FN’s Verdensmål består af 17 mål, samt 169 delmål. Målene indebærer områder som
bl.a. sult, fattigdom, uligheder, sundhed, økonomisk vækst, sikkerhed, internationale partnerskaber job og uddannelse.

De 17 Verdensmål er gældende for alle lande. Som virksomhed er det muligt at støtte op omkring landets ansvar for, at hjælpe med at opfylde disse. Virksomheder kan både hjælpe inden for landets grænser, men også globalt.  

Læs meget mere om FN’s 17 verdensmål

Kontakt Martin og hør om bæredygtige produkter

“Jeg ser frem til at kunne give jer indsigt, i de mange produkter, som skaber bedre balance i verden”

Martin Knudsen

Salg til virksomheder, klubber og skoler
martin@ikon.dk
+45 53 64 53 88

Udfyld kontaktoplysninger